Plug-in SNMPc Online

Zásuvný modul pro systém správy sítě SNMPc Enterprise

Plug-in SNMPc Online
  • Zásuvný modul pro SNMPc Enterprise
  • Jednotné přístupové rozhraní
  • Okamžité získání údajů o síti
  • Správa globálních sítí
  • Standardní techologije SQL a PHP

Konzole pro vzdálený přístup

SNMPc Online je zásuvný modul (plug-in) pro systém správy sítě SNMPc Enterprise. Přináší jednotné webové rozhraní pro přístup k různým statistikám ze síťových dat, k alertům a k informacím o uzlech nezávisle na velikosti sítě.

Specializované statistiky

Získejte okamžitě údaje o dostupnosti a latenci sítě, výkonu routerů a přepínačů, data o CPU serveru a pevných discích, a statistiky pro zařízení vybraných výrobců.

Vlastní statistiky

Kombinujte a porovnávejte informace z mnoha statistik a zařízení. Máte k tomu k dispozici personalizované www stránky s všestrannými grafickými prvky včetně "tachometrů", 3D-grafů, tabulek, diagramů, přehledů událostí a seznamů uzlů.

Škálovatelná architektura

Škálovatelná architektura

Spravujte rozsáhlé globální sítě díky slučování statistik z různých míst a distribuovanému pollingu.

Zabezpečení i pro více uživatelů

Omezte práva a přístup ke statistikám jednotlivých uživatelů na základě jejich potřeb a odpovědnosti. Ideální řešení pro firmy nabízející správu sítí.

Podporuje mnoho výrobců

Data o výkonu a SNMP alerty můžete monitorovat z jakéhokoli zařízení podporujícího SNMP v1, v2 nebo v3, nezávisle na výrobci. Toto řešení zaručuje, že SNMPc vyhoví vašim budoucím požadavkům, jak se bude síť měnit.

Hladká integrace

Informace o uzlech, logy událostí a existující trendové reporty ze SNMPc Enterprise jsou okamžitě dostupné v SNMPc Online a jsou updatovány v reálném čase.

Adaptabilní technologie

Adaptabilní technologie

Standardní technologie jako SQL databáze a skriptovací jazyk PHP usnadní vývoj budoucích zlepšení a přizpůsobení pro OEM trhy.

Pravidelné roční updaty zdarma